Photo Zdeněk Wagner - osobní stránka

Vítejte na mých osobních stránkách. Jsou dvojjazyčné, česky a anglicky. Automaticky se zobrazí verze podle toho, jaké jazyky máte nastavené ve svém prohlížeči (viz Sjednání obsahu).

Pracuji v Termodynamické laboratoři Eduarda Hály. K mým odborným zájmům patří:

Zde je výpis mých vybraných publikací za posledních 5 let.

Na této stránce jsou shrnuty prezentace k mým některým přednáškám.

Další činnosti nemají sice přímý výzkumný charakter, ale přesto moji práci jistým způsobem doplňují. Jsou to:

Na využití serveru Apache je též založen projekt Network Computing via World Wide Web.

Volba jazyka je řízena pomocí technologie Sjednání obsahu (Content Negotiation). Její funkčnost závisí na tom, zda máte ve svém prohlížeči správně zvoleny jazyky.

Friday, 09-Sep-2005 10:19:14 CEST