Zdeněk Wagner - prezentace k přednáškám

Z této stránky jsou dostupné prezentace k mým některým přednáškám. Soubory jsou ve formátu PDF a otevřou se automaticky v prezentačním režimu. Raději si je neprohlížejte přímo z WWW stránky, ale uložte si je do svého počítače. Přednášky jsou rozděleny tematicky

Gnostická teorie (matematická gnostika)

Application of Gnostic Theory to Analysis of Particle Size Distribution byla přednesena na Česko-finském aerosolovém symposiu a rozšířený abstrakt byl publikován v tomto článku:
Wagner Z., Ždímal V., Smolík J.: Application of Gnostic Theory to Analysis of Particle Size Distribution. Czech-Finnish Aerosol Symposium, Report Series in Aerosol Science, No 56, p. 164-168, Prague, Czech Republic, 23-26 May 2002.

Přednáška Gnostická teorie neurčitých dat (příklady aplikací) byla přednesena 9. dubna 2003 na katedře životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Přednáška Stanovení distribuce velikosti částic v aerosolu s využitím gnostické teorie byla přednesena 30. dubna 2004 v ÚCHP AVČR. Krátce po přednesení vyl vytvořen jiný algoritmus pro stanovení parametrů lokální distribuční funkce. Bude prezentován na mezinárodní konferenci ChemStat 2004.

Chemická informatika (XML/CML/SELFML)

Chemická informatika - budoucnost publikování experimentálních dat - předneseno 13. června 2003 v ÚChP.

Friday, 09-Sep-2005 10:19:14 CEST