Zdeněk Wagner - Typografie (LaTeX)

LaTeX používám pro psaní svých odborných článků, přípravu posterů a dalších prezentací. Převážně se však LaTeXem zabývám soukromě. Jsem členem Československého sdružení uživatelů TeXu a redaktorem Zpravodaje Československého sdružení uživatelů TeXu. Přispěl jsem k vývoji CSTEXu a některé mé makrobalíky a další programy jsou dostupné z mé soukromé stránky.

Friday, 09-Sep-2005 10:19:14 CEST