Gnostická teorie neurčitých dat

Gnostická teorie neurčitých dat (matematická gnostika) je jedním z nestatistických přístupů zpracování dat zatížených chybou měření nebo jiným typem neurčitosti. Metoda nečiní žádné apriorní předpoklady o charakteru neurčitosti a vychází z vlastností každého jednotlivého měření. výsledky jsou tedy použitelné i pro malé datové soubory.

Úvod do gnostické teorie lze nalézt v následujících publikacích:

  1. Kovanic P.: A New Theoretical and Algorithmical Basis for Estimation, Identification and Control. Automatica, 22:657--674 (1986).
  2. Kovanic P. Gnostická teorie neurčitých dat (Gnostic Theory of Uncertain Data). DrSc. Thesis, Prague, 1990.
  3. Kovanicová D., Kovanic P.: Poklady skryté v účetnictví.

Můžete si též přečíst abstrakt knihy P. Kovanic and M. B. Humber: The Economics of Information---Gnostic Methods for the Treatment of Uncertain Data.

Vyvíjím Free OpenSource gnostický analyzátor založený na Octave. První verze je téměř připravena k distribuci, zbývá jen vyjasnit několik detailů. Chybí však dokumentace, zejména vysvětlení gnostické teorie. První verze by tedy měla obsahovat soubor řešených příkladů, na nichž by se demonstrovaly gnostické algoritmy.

Dále jsou zde PDF soubory s prezentacemi mých čtyř přednášek. Soubory se otevřou automaticky v prezentačním módu, proto je raději neprohlížejte přímo přes internet, ale uložte si je na disk. K těmto prezentacím bohužel neexistují plné texty. Přednáška Application of Gnostic Theory to Analysis of Particle Size Distribution byla přednesena na Česko-finském aerosolovém symposiu a rozšířený abstrakt byl publikován v tomto článku:

Wagner Z., Ždímal V., Smolík J.: Application of Gnostic Theory to Analysis of Particle Size Distribution. Czech-Finnish Aerosol Symposium, Report Series in Aerosol Science, No 56, p. 164-168, Prague, Czech Republic, 23-26 May 2002.

Přednáška Gnostická teorie neurčitých dat (příklady aplikací) byla přednesena 9. dubna 2003 na katedře životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Přednáška Stanovení distribuce velikosti částic v aerosolu s využitím gnostické teorie byla přednesena 30. dubna 2004 v ÚCHP AVČR. Krátce po přednesení vyl vytvořen jiný algoritmus pro stanovení parametrů lokální distribuční funkce. Byl prezentován na mezinárodní konferenci ChemStat 2004.

Přednáška Robust estimation of particle size distribution in atmospheric aerosols by gnostic theory byla přednesena na výše zmíněné konferenci a její plný text si můžete přečíst ve sborníku:

Wagner Z., Ždímal V., Smolík J.: International Chemometrics Meeting Chemstat 2004, Conference Proceedings, p. 76--84, Pardubice, Czech Republic, 30 August--02 September 2004. ISBN 80-239-3462-7.

Friday, 09-Sep-2005 10:19:12 CEST